دانلود آهنگ ادل هلو Adele Hello

دانلود آهنگ Hello از Adele

این قطعاً یک کار معروف در سطح بین الملل میباشد که اکثر افراد دنیا آهنگ هلو از ادل را شنیدند

دانلود آهنگ ادل هلو Adele Hello

ترجمه و متن آهنگ Hello از Adele

.♬.♭.♬.♫.♬.
♬Hello, it’s me
سلام این من هستم

♬I was wondering if after all these years
من در تعجبم که بعد از این همه سال

♬You’d like to meet
دوست داری من رو ببینی(ملاقات)

♬to go over Everything
تا همه چیز را به یادم بیاری

♬They say that time’s supposed to heal ya
اون ها می گویند که زمان باید تو رو خوب کند

.♬.♭.♬.♫.♬.

♬But I ain’t done much healing
ولی من اونقدر هم خوب نشدم

♬Hello, can you hear me?
سلام صدای منو می شنوی؟

♬I’m in California dreaming about who we used to be
من در رویاهای کالیفورنیایی خود هستم کسی که باید می بودم

♬When we were younger and free
زمانی که ما جوون تر و آزاد بودیم

♬I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
فراموش کردم که قبلا دنیا زیر پا ما چه حسی داشت

♬There’s such a difference between us
خیلی تفاوت بین ما هست

♬And a million miles
و بیش از یک میلیون مایل

♬Hello from the other side
سلام از یک طرف دیگر (میشه گفت از پشت تلفن)

♬I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ می زدم که بگویم

♬I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارهایی که انجام دادم

♬But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ می زنم به نظر می رسه که هیچ وقت خونه نیستی

.♬.♭.♬.♫.♬.

♬Hello from the outside
سلام از یک طرف دیگر

♬At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من می تونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

♬I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو

♬But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این مشخصه که تو دیگه اهمیت نمیدی

♬Hello, how are you?
سلام حالت چطوره؟

♬It’s so typical of me to talk about myself
این یک چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم

♬I’m sorry, I hope that you’re well
متاسفم من امیدوارم که حالت خوب باشه

.♬.♭.♬.♫.♬.

♬Where nothing ever happened?
جایی که هیچ اتفاقی نیفتاد

♬It’s no secret.
این راز نیست

♬That the both of us are running out of time
چونکه وقت هر دومون داره تموم میشه

♬Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام

♬I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ می زدم تا بگم که

♬I’m sorry, for everything that I’ve done
متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم

♬But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ می زنم انگار که هیچ موقع خونه نیستی

♬Hello from the outside
سلامی از بیرون

♬At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من می تونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

♬I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو

.♬.♭.♬.♫.♬.

♬But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

♬Ooohh, anymore
اوه نه دیگه

♬Ooohh, anymore
اوه نه دیگه

♬Ooohh, anymore
اوه نه دیگه

♬Anymore
نه دیگه

♬Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام

♬I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ می زدم تا بگم که

I’m sorry, for everything that I’ve done
متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم♬

♬But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ می زنم انگار که هیچ موقع خونه نیستی

.♬.♭.♬.♫.♬.

♬Hello from the outside
سلامی از بیرون

♬At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من می تونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

♬I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلبت

♬But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره واضحه که تو دیگه اهمیتی نمیدی

.♬.♭.♬.♫.♬.

سایر آهنگهای

دیدگاه ها