دانلود آهنگ امید جهان بلم رون

دانلود آهنگ امید جهان به نام بلم رون

آهنگ شاد بلم رومن که به درد مهمونی و جشن میخوره را دانلود کنید

دانلود آهنگ امید جهان بلم رون

متن آهنگ امید جهان بلم رون

.♬.♭.♬.♫.♬.
از صبح تا غروب بلم میرونوم با جاشوها
هی آواز میخونوم پارو میزنوم توو دل دریا
.♬.♭.♬.♫.♬.
خسته میرسوم تنگ غروب کنار ساحل
تنها میشینوم چشم انتظار با محرم دل
.♬.♭.♬.♫.♬.
یاد خاطرات اون زمونا تا نیمه شب میخوندیم
با جوونا خوشبختی رو میبردیم به خونه
.♬.♭.♬.♫.♬.
خسته میرسوم تنگ غروب کنار ساحل
تنها میشینوم چشم انتظار با محرم دل
.♬.♭.♬.♫.♬.
خسته میرسوم تنگ غروب کنار ساحل
تنها میشینوم چشم انتظار با محرم دل
.♬.♭.♬.♫.♬.
از صبح تا غروب بلم میرونوم با جاشوها
هی آواز میخونوم پارو میزنوم توو دل دریا
.♬.♭.♬.♫.♬.
خسته میرسوم تنگ غروب کنار ساحل
تنها میشینوم چشم انتظار با محرم دل
.♬.♭.♬.♫.♬.
یاد خاطرات اون زمونا تا نیمه شب میخوندیم
با جوونا خوشبختی رو میبردیم به خونه
.♬.♭.♬.♫.♬.
خسته میرسوم تنگ غروب کنار ساحل
تنها میشینوم چشم انتظار با محرم دل
.♬.♭.♬.♫.♬.
خسته میرسوم تنگ غروب کنار ساحل
تنها میشینوم چشم انتظار با محرم دل
.♬.♭.♬.♫.♬.
از صبح تا غروب بلم میرونوم با جاشوها
هی آواز میخونوم پارو میزنوم توو دل دریا
.♬.♭.♬.♫.♬.
خسته میرسوم تنگ غروب کنار ساحل
تنها میشینوم چشم انتظار با محرم دل
.♬.♭.♬.♫.♬.

سایر آهنگهای

دیدگاه ها