دانلود آهنگ Enrique Iglesias به نام Ring My Bells

آهنگ معروف انریکه که فکر کنم کسی نباشه که نشنیده باشه

دانلود آهنگ انریکه ایگلسیاس رینگ مای بلز

متن آهنگ Enrique Iglesias تکست با ترجمه Ring My Bells

.♬.♭.♬.♫.♬.
Ring my bell, ring my bellS
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
منو به خودم بیار

.♬.♭.♬.♫.♬.
Sometimes you love it
بعضی وقت ها دوستش داری

.♬.♭.♬.♫.♬.
Sometimes you don’t
بعضی وقت ها هم نه

.♬.♭.♬.♫.♬.
Sometimes you need it then you don’t and you let go
بعضی وقت ها بهش نیاز داری و بعضی وقت ها هم نه و میذاری و میری

.♬.♭.♬.♫.♬.
Sometimes we rush it
بعضی وقت ها براش شتاب می کنیم

.♬.♭.♬.♫.♬.
Sometimes we fall
بعضی وقت ها هم موفق نمیشیم

.♬.♭.♬.♫.♬.
It doesn’t matter baby we can take it real slow
مشکلی نیست عزیزم،ما می تونیم خیلی آروم پیش بریم

.♬.♭.♬.♫.♬.
Cause the way that we touch is something that we can’t deny
چون لمس کردنمون چیزیه که نمی تونیم انکارش کنیم

.♬.♭.♬.♫.♬.
And the way that you move oh you make me feel alive
و نحوه حرکاتت باعث میشه احساس زنده بودن بکنم

.♬.♭.♬.♫.♬.
Come on
زود باش

.♬.♭.♬.♫.♬.
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
منو به خودم بیار

.♬.♭.♬.♫.♬.
You try to hide it
سعی داری پنهانش کنی

.♬.♭.♬.♫.♬.
I know you do
می دونم که این کار رو می کنی

.♬.♭.♬.♫.♬.
When all you really want is me to come and get you
وقتی تمام اون چیزی که واقعا میخوای این باشه که بیام و به دستت بیارم

.♬.♭.♬.♫.♬.
You move in closer
تو نزدیک تر میای

.♬.♭.♬.♫.♬.
I feel you breathe
و من نفس کشیدنت رو احساس می کنم

.♬.♭.♬.♫.♬.
It’s like the world disappears when you’re around me oh
وقتی تو پیشمی انگار دنیا ناپدید میشه(هیچی رو نمیبینم)

.♬.♭.♬.♫.♬.
Cause the way that we touch is something that we can’t deny oh yeah
چون لمس کردن همدیگه چیزیه که نمی تونیم انکارش کنیم. اوه . آره

.♬.♭.♬.♫.♬.
And the way that you move oh you make me feel alive so come on
و نحوه حرکاتت باعث میشه احساس زنده بودن بکنم . پس زود باش

.♬.♭.♬.♫.♬.
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
منو به خودم بیار

.♬.♭.♬.♫.♬.
I say you want, I say you need
معتقدم که تو هم می خوایش، باور دارم که نیازش داری

.♬.♭.♬.♫.♬.
I can tell by your face love the way it turns me on
می تونم از رو قیافت بگم که عشق چیزیه که منو به هیجان میاره

.♬.♭.♬.♫.♬.
I say you want, I say you need
معتقدم که تو هم می خوایش، باور دارم که نیازش داری

.♬.♭.♬.♫.♬.
I will do all it takes، I would never do you wrong
من هرکاری لازم بشه می کنم، راست می گم

.♬.♭.♬.♫.♬.
Cause the way that we love is something that we can’t fight oh no
چون عشقی که بینمون وجود داری ، چیزیه که مانع از جنگ بین ما میشه

.♬.♭.♬.♫.♬.
I just can’t get enough oh you make me feel alive so come on
من متوجه چیزی نمیشم.این تویی که باعث میشی احساس زنده بودن بکنم

.♬.♭.♬.♫.♬.
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
هشیارم کن

.♬.♭.♬.♫.♬.
I say you want, I say you need
فکر می کنم تو می خوای، فکر می کنم نیاز داری

.♬.♭.♬.♫.♬.
I can tell by the way on the look on you’re face i turn you on
می تونم از قیافت بگم که به وجدت آوردم

.♬.♭.♬.♫.♬.
I say you want, I say you need
معتقدم که تو هم می خوایش، باور دارم که نیازش داری

.♬.♭.♬.♫.♬.
if you have what it takes, we don’t have to wait… let’s get it on
اگر به چیزی که از دست دادی برسی، مجبور نیستیم منتظر بمونیم، بزن بریم

.♬.♭.♬.♫.♬.
Get it on!
بزن بریم

.♬.♭.♬.♫.♬.
Ring my bell, ring my bells
هوشیارم کن
.♬.♭.♬.♫.♬.

دانلود و پخش آنلاین آهنگ دانلود آهنگ با کیفیت 320