دانلود آهنگ حمید هیراد آخر نماندی

دانلود آهنگ آخر نماندی از حمید هیراد

اینم آهنگ آخر نماندی که میتوانید آنلاین گوش دهید

دانلود آهنگ حمید هیراد آخر نماندی

متن آهنگ آخر نماندی حمید هیراد

.♬.♭.♬.♫.♬.
آرام جان عشقمان چیزی نمانده
دوری تو جان مرا به لب رسانده
بی آشیان از غم تو ویرانم
در این هوا بغضی پر از تکرارم
.♬.♭.♬.♫.♬.
در این هوا بغضی پر از تکرارم
در این هوا بغضی پر از تکرارم
آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد
آتش و خاکستر شدم آخر نماندی
.♬.♭.♬.♫.♬.
باران عذابم میدهد دریا عذابم میدهد
از ماه تنهاتر شدم آخر نماندی
آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد
آتش و خاکستر شدم آخر نماندی
.♬.♭.♬.♫.♬.
باران عذابم میدهد دریا عذابم میدهد
از ماه تنهاتر شدم آخر نماندی
.♬.♭.♬.♫.♬.
آخر همان شد که نباید میشد
آه آخر همان رفت که نباید میرفت
بی آشیان از غم تو ویرانم
در این هوا بغضی پر از تکرارم
در این هوا بغضی پر از تکرارم
در این هوا بغضی پر از تکرارم
.♬.♭.♬.♫.♬.
آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد
آتش و خاکستر شدم آخر نماندی
باران عذابم میدهد دریا عذابم میدهد
از ماه تنهاتر شدم آخر نماندی
.♬.♭.♬.♫.♬.
آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد
آتش و خاکستر شدم آخر نماندی
باران عذابم میدهد دریا عذابم میدهد
از ماه تنهاتر شدم آخر نماندی
.♬.♭.♬.♫.♬.

سایر آهنگهای

دیدگاه ها