دانلود آهنگ سالار عقیلی پریدخت

دانلود آهنگ سالار عقیلی با نام پریدخت

سالار عقیلی همیشه با صدای خودش کلی به ما حال داده

دانلود آهنگ سالار عقیلی پریدخت

متن آهنگ سالار عقیلی به نام پریدخت

.♬.♭.♬.♫.♬.
دل به غم سپرده ام در عبور سالها
زخمی از زمانه ها خسته از خیالها
چون حکایتی مگو رفته ام ز یادها
برگ بی درختمو همسیر بادها
.♬.♭.♬.♫.♬.
نه صدایی نه سکوتی نه درنگی نه نگاهی
نه تو را مانده امیدی نه مرا مانده پناهی
نیشها و نوشها چشیده ام
بس روا و ناروا شنیده ام
.♬.♭.♬.♫.♬.
هر چه داغ را به دل سپرده ام
هرچه درد را به جان خریده ام در مسیر بادها
هر چه داغ را به دل سپرده ام هرچه
درد را به جان خریده ام در عبور سالها
.♬.♭.♬.♫.♬.
نه صدایی نه سکوتی نه درنگی نه نگاهی
نه تو را مانده امیدی نه مرا مانده پناهی
نیشها و نوشها چشیده ام
بس روا و ناروا شنیده ام
.♬.♭.♬.♫.♬.

سایر آهنگهای

دیدگاه ها