دانلود آهنگ سیامک عباسی شهر خالی

دانلود آهنگ سیامک عباسی به نام شهر خالی
Download Siamak Abbasi Shahr Khali
دانلود آهنگ سیامک عباسی شهر خالی

متن آهنگ سیامک عباسی شهر خالی

شهر خالی جاده خالی کوچه خالی

خانه خالی جام خالی سفره خالی

ساغر و پیمانه خالی

کوچ کردن دسته دسته آشنایانم دلیروار

باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی

وای از دنیا که یار از یار میترسد

غنچه های تشنه از گلزار میترسد

عاشق از آوازه ی دیدار میترسد

پنجه ی خنیاگران از تار میترسد

شهسوار از جاده ی هموار میترسد

این طبیب از دیدن بیمار میترسد

سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت

سالهای انتظار بر من و تو بد گذشت

آشنا آشنا شو تا بلی گفتم بلا شو

گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم

سنگ سنگه کلبه ویرانه را بر سر زدم

آب از آبی نجنبید خفته در خوابی نجنبید

شهر خالی جاده خالی کوچه خالی

خانه خالی جام خالی سفره خالی

ساغر و پیمانه خالی

کوچ کردن دسته دسته آشنایانم دلیروار

باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی

چشمه ها خشکید و دریا خستگی رو دم گرفت

آسمان افسانه ی مارا به دست کم گرفت

جام ها جوشی ندارد عشق آغوشی ندارد

بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد

بازا تا کاروان رفته باز آید

بازا تا دلبران ناز ناز آید

بازا تا مطرب و آهنگ و ساز آید

تا گل افشانم نگار دلنواز آید

بازا تا بر در حافظ سر اندازیم

گل بی افسانیم و در ساغر اندازیم

سایر آهنگهای سیامک عباسی

دیدگاه ها