ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ شیرین شیرین نون خ

دانلود آهنگ سید جلال الدین محمدیان به نام شیرین شیرینه

این کار که از سریال قشنگ نون خ پخش شد مورد توجه خیلی ها قرار گرفت به طوری که این کار را با نام آهنگ شیرین شیرین نون خ میشناسن و شما هم اکنون میتوانید این کار بسیار بسیار زیبا را از سایت ما گوش کنید و یا در صورت تمایل آن را دانلود کنید

این کار زیبا شیرین شیرین کرمانشاهی میباشد

Download Shirin Shirin Noon Kh

دانلود آهنگ شیرین شیرین نون خ

متن آهنگ سید جلال الدین محمدیان شیرین شیرینه

.♬.♭.♬.♫.♬.
شکست عهد منو شکست عهد منو گفت هرچه بود گذشت
به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت
.♬.♭.♬.♫.♬.
بهار بود و بهار بودو تو بودی و عشق بود و امید
بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت
.♬.♭.♬.♫.♬.
ایشن لهدوریت فره هولمه
شیرین گیان – شیرین آی گشت کهس
.♬.♭.♬.♫.♬.
چه نه بیستون غه م له کولمه
شیرین گیان – کو بیستون چهس
.♬.♭.♬.♫.♬.
کو وهکی بیستون آرام چه خاکه
شیرین گیان – له تور هش کیشم
.♬.♭.♬.♫.♬.
له کو وهکی غهمت جهرگم پرچاکه
شیرین گیان – هی نازدار هکهم
.♬.♭.♬.♫.♬.
شیرین شیرین شیرین گشت کهسم
نازدار شیرین ناز شیرین شیرین گشت کهسم
.♬.♭.♬.♫.♬.
عشق تو داسه تیشه وه دهسم
عشق تو داسه تیشه وه دهسم
.♬.♭.♬.♫.♬.
یهشون آرای چه له بیستون ناد
شیرین گیان دهنگهکی تیشهم
.♬.♭.♬.♫.♬.
هاتمه له خواوت نازت وهکیشم
شیرین گیان هی نازدارهکهم
.♬.♭.♬.♫.♬.
شیرین شیرین شیرین گشت کهسم
نازدار شیرین ناز شیرین شیرین گشت کهسم
.♬.♭.♬.♫.♬.
عشق تو داسه تیشه وه دهسم
عشق تو داسه تیشه وه دهسم
.♬.♭.♬.♫.♬.

سایر آهنگ های

دیدگاه ها