دانلود آهنگ فرزاد فرخ دچار

دانلود آهنگ فرزاد فرخ به نام دچار

Download Farzad Farokh Dochar

دانلود آهنگ فرزاد فرخ دچار

متن آهنگ فرزاد فرخ به نام دچار

.♬.♭.♬.♫.♬.
بی تو هیچ پنجره ای بر دل من باز نشد

من به سرزمین دلتنگی تو تبعیدم آتشم میزند هر شب خیالت با من

عشق یعنی همین سوختن و تنها موندن بی گمان غرق هوایت میشم

باز از تو تمامم جاریست هیچ زخمی در تنم باقی نماند

جز عشقت جز عشقت که یه زخم کاریست

من دچارم به تو و معجزه ی چشمانت و همان خاطره لمس تب دستانت

و همین شعری که از چشم تو من آموختم آه در بازی عشق مثل شمعی سوختم

.♬.♭.♬.♫.♬.

من دچارم به تو و معجزه ی چشمانت و همان خاطره لمس تب دستانت

و همین شعری که از چشم تو من آموختم آه در بازی عشق مثل شمعی سوختم

.♬.♭.♬.♫.♬.

در و دیوار جهان پر شده از تصویرت خواب و بیداری من چیست بگو تعبیرت

من که آزادم و از فکر جهان بیزارم ترس دارم بشود فکر کسی درگیرت

.♬.♭.♬.♫.♬.

من دچارم به تو و معجزه ی چشمانت و همان خاطره لمس تب دستانت

و همین شعری که از چشم تو من آموختم آه در بازی عشق مثل شمعی سوختم

.♬.♭.♬.♫.♬.

من دچارم به تو و معجزه ی چشمانت و همان خاطره لمس تب دستانت

و همین شعری که از چشم تو من آموختم آه در بازی عشق مثل شمعی سوختم
.♬.♭.♬.♫.♬.

سایر آهنگهای

دیدگاه ها