دانلود آهنگ محسن چاوشی او

دانلود آهنگ محسن چاوشی به نام او

Download Mohsen Chavoshi Ou

دانلود آهنگ محسن چاوشی او

متن آهنگ محسن چاوشی او

.♬.♭.♬.♫.♬.
تاج گذاری کند آمده کاری کند
بت شکند شاه ما بنده نوازی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
ما بنوازیم نیست ناز بتِ بت شکن
بت بنوازد هر آن چنگ به سازی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
آمده با قصد خود هرچه بتِ قادر است
با تبرش یک نفس دست درازی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
خویِ علی خویِ او رویِ علی رویِ او
دست به زانو زنَد فتح اراضی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
خویِ علی خویِ او رویِ علی رویِ او
دست به زانو زنَد فتح اراضی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
تیغ کَشاند به هر کس که به ناحق گرفت
عدل کَشاند به هر قصد به قاضی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
سر بزند آن که را خونِ خلایق مَکید
آبِ رخِ مردُمان ریخت بازی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
باز بگیرد خود آن آهِ دلِ مردُمان
خود دِل ایتام را آمده راضی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
در نگشاید به آن ذات که پهلوی خَلق
میشکند دَم به دَم بعد نمازی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
تیغ به فرقش زنید شیر به زهرش کنید
شیرِ خدا باز خود بنده نوازی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
لافَتی ای پدر لافَتی جز شما
فُزتُ به ربّک علی فرقِ تو را میخرم
.♬.♭.♬.♫.♬.
همچو برادر شهید دست و سرم آنِ او
زهر بنوشم شَها بنده شهیدت شوم
.♬.♭.♬.♫.♬.
بنده سرافکنده ام در گُذر از نطفه ات
قول دهم چون شما شیرِ خدایی رَوم
.♬.♭.♬.♫.♬.
خوی علی خویِ او رویِ علی رویِ او
دست به زانو زَند فتحِ اراضی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
خوی علی خویِ او رویِ علی رویِ او
دست به زانو زَند فتحِ اراضی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
شبهِ علی میرود عزل به ما میرسد
دستِ خدا بر سرم او بِرسَد در برم
.♬.♭.♬.♫.♬.
شبهِ پِیمبر کلان جامه ی تن همچو آن
جامه دران خواهمش از سرِ او نگذرم
.♬.♭.♬.♫.♬.
باید الله با تیرِ علی ذوالفقار
سینه ی گردن کَشان اذن دهد میدرم
.♬.♭.♬.♫.♬.
خوی علی خویِ او رویِ علی رویِ او
دست به زانو زَند فتحِ اراضی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.
خوی علی خویِ او رویِ علی رویِ او
دست به زانو زَند فتحِ اراضی کند
.♬.♭.♬.♫.♬.

سایر آهنگهای

دیدگاه ها