دانلود آهنگ محسن چاوشی حسین

دانلود آهنگ محسن چاوشی به نام حسین

Download Mohsen Chavoshi Hossein

دانلود آهنگ محسن چاوشی حسین

متن آهنگ محسن چاوشی به نام حسین

.♬.♭.♬.♫.♬.
از دور ندا داد برادر برداند سر و دست و تنم را

بستند به ناحق ره حق را کشتند گلوی نفسم را

دستی که بدادی به خدایت دستان خدا بود بریدند آن دست ببرد

سر هر را خشکاننده همه کارو کسم را

بی دست به دیدار خدا شو خود مست به دیدار خدا شو

سیراب شوی از بر معبود من نیز شکستم قفسم را

هر آنچه که دلبستگیم بود از بند دل و جانِ بردار
دادم به رهش جانم و حتی فرزند صغیر نورسم را
من تا چه خواهم که نیارزد تاجی که پر از نخوت و رنگ است
من در پی حق آمده بودم وقتی کشانم هوسم را
گر باز بیایم به زمانت گر باز کشانن به تیغم
تقدیم کنم جان و سرم را تعظیم کنم دادرسم را
لبخند نیامد به لبانم از فتنه ی گردن به جرسها
رو ترش کنم اهل هوس را عباس بداند هوسم را
هر بار بیاید شب هجران در گور بلرزد تن شیطان
افتاده ز چشم نور بنگر خود نور مزار خلصم را
آن ذبح خیالش که بریده ست اما به زمین هرزه ی خود را
این داس هرس کرد هوس را خود را به تماشا هوسم را
.♬.♭.♬.♫.♬.

سایر آهنگهای

دیدگاه ها