دانلود آهنگ محسن چاوشی شهر الف

دانلود آهنگ محسن چاوشی به نام شهر الف

محسن که نیاز به تعریف قطعاً نداره و مخاطبای خاص و حرفه ای خودشو داره این کار هم با نام شهر الف که شما میتوانید گوش کنید

دانلود آهنگ محسن چاوشی شهر الف

متن آهنگ شهر الف محسن چاوشی

.♬.♭.♬.♫.♬.
زنده کنی جان من
جان چو تفتان من
روح دهی مرده ام
مرده گریان من
ای همه جان من
.♬.♭.♬.♫.♬.
رونق دکان من
کی بگشایی دری
بر در زندان من
اشک امانم برید
بغض گلویم درید
کاش فراوان شوی
بر شب باران من
.♬.♭.♬.♫.♬.
رای شمارو فقط
خود بدهی رایحه ها
هیچ شبم بی تو نیست
رایح و ریحان من
هر چه که دارم ز تو
کاش ز خود داشتم
پیش تو قربان کنم
.♬.♭.♬.♫.♬.
شاهد قربان من
هر چه سیه در من است
شر شیطان کشاند
نور بفرمای نور
بر رخ سوزان من
روح شما از الست
.♬.♭.♬.♫.♬.
پاک به جانم رسید
رو سیه ام از رویتان
رحمت و رحمان من
جهل چو باشد ز تو
راه خطا اختیار
در تو نگنجد خطا
فرصت جبران من
.♬.♭.♬.♫.♬.
صبر کنم در رخت
تا که شروعم رسد
دخل ببند ز خاک
اول و پایان من
کبر که شیطان بود
شهر الف میبود
در پس کبر آمدی
اکبر اوضاع من
.♬.♭.♬.♫.♬.
کبر که شیطان بود
شهر الف میبود
در پس کبر آمدی
اکبر اوضاع من
.♬.♭.♬.♫.♬.

سایر آهنگهای

دیدگاه ها