دانلود آهنگ کاوه آفاق تسخیر

دانلود اهنگ کاوه آفاق به نام تسخیر

کاوه آفاق از قبل قول این آهنگ را به مخاطبانش داده بود و شما در حال حاضر میتوانید آهنگ تسخیر را با صدای او گوش کنید و دانلود کنید

دانلود آهنگ کاوه آفاق تسخیر

متن آهنگ تسخیر کاوه آفاق

.♬.♭.♬.♫.♬.
من مانده ام با یک سوال
با اینکه نیستی تو برام
اما چرا من هم چنان
دیوانه واز میخواهمت
.♬.♭.♬.♫.♬.
تو هر اشاره ات مرا به هر کجایی میبرد با لمس چند ثانیه ات قلبم یه سال تند میزند
ای ساحر ای غارتگر قلب چشمان من به سوی توست به من نگاه کن لعنتی
من تا کی در انحصارت من تا به کی در انتظار منم هنوز تسخیر تو
.♬.♭.♬.♫.♬.
چه بوده در صدای تو چه بوده راز آن نگاه که کل سلول هام شدن زندانی آن خنده ها
ای ساحر ای غارتگر قلب چشمان من به سوی توست به من نگاه کن لعنتی
من تا کی در انحصارت من تا به کی در انتظار منم هنوز تسخیر تو
.♬.♭.♬.♫.♬.

سایر آهنگهای

دیدگاه ها