دانلود آهنگ گروه رستاک لیلی جان

دانلود اهنگ گروه رستاک به نام لیلی جان

گروه رستاک همیشه خوب خوانده و مخاطبای خاص خودشم داره که میتوانید این آهنگ را ازشون بشنوید

دانلود آهنگ گروه رستاک لیلی جان

متن آهنگ لیلی جان از گروه رستاک

.♬.♭.♬.♫.♬.
لَیلی لَیلی لَیلی جان جان جان دلِ مَه کردی وَیران
دَ ای قشلاق نامَدی وای وای مَره کُشتی دَ اَرمان
لَیلی لَیلی لَیلی جان جان جان دل مَه کردی وَیران
دَ ای قشلاق نامَدی وای وای مَره کُشتی دَ اَرمان
لَیلی لَیلی لَیلی جان جان جان دل مَه کردی وَیران
دَ ای قشلاق نامَدی وای وای مَره کُشتی دَ اَرمان
لَیلی لَیلی لَیلی جان جان جان دل مَه کردی وَیران
دَ ای قشلاق نامَدی وای وای مَره کُشتی دَ اَرمان
.♬.♭.♬.♫.♬.
چَشم سیاه زاغِت مادر نَبینه داغت
چَشم سیاه زاغِت مادر نَبینه داغت
مادر بینه نَبینه وای وای عاشق نَبینه داغت
مادر بینه نَبینه وای وای عاشق نَبینه داغت
.♬.♭.♬.♫.♬.
لَیلی لَیلی لَیلی جان لَیلی لَیلی لَیلی جان
لَیلی لَیلی لَیلی جان
.♬.♭.♬.♫.♬.
از بالا باران آمد یارِم بَ دالان آمد
از بالا باران آمد یارِم بَ دالان آمد
یَک بوسه طَلب کردُم وای وای چِشماش به گریان آمد
یَک بوسه طَلب کردُم طَلب کردُم طَلب کردُم
.♬.♭.♬.♫.♬.
لَیلی لَیلی لَیلی جان جان جان دل مَه کردی وَیران
دَ ای قشلاق نامَدی وای وای مَره کُشتی دَ اَرمان
لَیلی لَیلی لَیلی جان جان جان دل مَه کردی وَیران
دَ ای قشلاق نامَدی وای وای مَره کُشتی دَ اَرمان
لَیلی لَیلی لَیلی جان جان جان دل مَه کردی وَیران
دَ ای قشلاق نامَدی وای وای مَره کُشتی دَ اَرمان
لَیلی لَیلی لَیلی جان
.♬.♭.♬.♫.♬.

سایر آهنگهای

دیدگاه ها