کد پیشواز آهنگ های مهدی احمدوند برای همراه اول و ایرانسل

همراه با آموزش فعال سازی آهنگ پیشواز هر یک از اپراتورها

کد پیشواز مهدی احمدوند همراه اول و ایرانسل

نام آهنگهمراه اولایرانسل
آره آره۹۷۵۶۳ - ۹۷۵۶۴ - ۹۷۵۶۵۳۳۱۱۳۲۸۸ - ۳۳۱۱۳۲۸۹ - ۳۳۱۱۳۲۹۰
به جای تو۹۷۵۶۶ - ۹۷۵۶۷ - ۹۷۵۶۸ ۳۳۳۱۱۳۲۹۱ - ۳۳۱۱۳۲۹۲ - ۳۳۱۱۳۲۹۳
چشات۹۷۵۶۹ - ۹۷۵۷۰ - ۹۷۵۷۱ ۳۳۱۱۳۲۹۴ - ۳۳۱۱۳۲۹۵ - ۳۳۱۱۳۲۹۶
چشمای جادویی۹۷۵۷۲ - ۹۷۵۷۳ - ۹۷۵۷۴ ۳۳۱۱۳۲۹۷ - ۳۳۱۱۳۲۹۸ - ۳۳۱۱۳۲۹۹
احساسی ۹۷۵۷۵ - ۹۷۵۷۶ - ۹۷۵۷۷ ۳۳۱۱۳۳۰۰ - ۳۳۱۱۳۳۰۱ - ۳۳۱۱۳۳۰۲
عشق یه طرفه ۹۷۵۷۸ - ۹۷۵۷۹ ۳۳۱۱۳۳۰۳ - ۳۱۱۳۳۰۴
عشقم ۹۷۵۸۰ - ۹۷۵۸۱ ۳۳۱۱۳۳۰۵ - ۳۳۱۱۳۳۰۶
هوای پاییز ۹۷۵۸۲ - ۹۷۵۸۳ - ۹۷۵۸۴ ۳۳۱۱۳۳۰۷ - ۳۳۱۱۳۳۰۸ - ۳۳۱۱۳۳۰۹
محال ۹۷۵۸۵ - ۹۷۵۸۶ ۳۳۱۱۳۳۱۰ - ۳۳۱۱۳۳۱۱
ستاره ۹۷۵۸۸۷ - ۹۷۵۸۸ ۳۳۱۱۳۳۱۲ - ۳۳۱۱۳۳۱۳
یه ماهه ۹۷۵۸۹ - ۹۷۵۹۰ - ۹۷۵۹۱ ۳۳۱۱۳۳۱۴ - ۳۳۱۱۳۳۱۵ - ۳۳۱۱۳۳۱۶
دیوونه ۹۷۵۹۲ - ۹۷۵۹۳ ۳۳۱۱۳۳۱۷ - ۳۳۱۱۳۳۱۸
در به در ۲۵۶۱۸ - ۲۵۶۱۹ - ۲۵۶۲۰ ۳۳۱۱۳۱۲۷ - ۳۳۱۱۳۱۲۸ - ۳۳۱۱۳۱۲۹
هوای تو ۲۲۱۴۹ - ۲۲۱۵۰ ۳۳۳۱۱۳۰۶۶ - ۳۳۱۱۳۰۶۷
وابسته ۲۲۱۰۳ - ۲۲۱۰۴ - ۲۲۱۰۵ ۳۳۱۱۲۹۲۱ - ۳۳۱۱۲۹۲۱
عشقه من ۲۲۰۹۷ - ۲۲۰۹۸ - ۲۲۰۹۹
دروغه ۲۲۱۰۰ - ۲۲۱۰۱ - ۲۲۱۰۲
لیلی ۹۶۰۱۰ - ۹۶۰۱۱ - ۹۶۰۱۲ - ۹۶۰۱۳ ۳۳۱۱۲۵۰۴ - ۳۳۱۱۲۵۰۵ - ۳۳۱۱۲۵۰۶ - ۳۳۱۱۲۵۰۷
اگه بارون بباره ۹۶۰۰۶ - ۹۶۰۰۷ - ۹۶۰۰۸ - ۹۶۰۰۹ ۳۳۱۱۲۵۰۰ - ۳۳۱۱۲۵۰۱ - ۳۳۱۱۲۵۰۲ - ۳۳۱۱۲۵۰۳
اگه بارون بباره ۸۹۶۷۴ - ۸۹۶۷۵
حالم بده ۸۹۶۷۲ - ۸۹۶۷۳ ۵۵۱۱۱۵۵۰ - ۵۵۱۱۱۵۴۹
خاطره ۸۹۶۷۰ - ۸۹۶۷۱
نه نگو ۸۹۶۶۷ - ۸۹۶۶۸ - ۸۹۶۶۹ ۵۵۱۱۱۵۴۷ - ۵۵۱۱۱۵۴۶ - ۵۵۱۱۱۵۴۸
ساعت ۷ ۸۹۶۶۴ - ۸۹۶۶۵ - ۸۹۶۶۶ ۵۵۱۱۱۵۵۱ - ۵۵۱۱۱۵۵۲ - ۵۵۱۱۱۵۵۳
چی شد ۸۹۶۶۲ - ۸۹۶۶۳ ۵۵۱۱۱۵۵۴ - ۵۵۱۱۱۵۴۳
رو به راه ۸۹۶۵۹ - ۸۹۶۶۰ - ۸۹۶۶۱ ۵۵۱۱۱۵۴۰ - ۵۵۱۱۱۵۴۱ - ۵۵۱۱۱۵۴۲
دو تا چتر ۸۹۶۵۷ - ۸۹۶۵۸ ۵۵۱۱۱۵۳۹
تمنا ۸۹۶۵۵ - ۸۹۶۵۶
دلتنگی ۸۹۶۵۳ - ۸۹۶۵۴ ۵۵۱۱۱۵۳۸ - ۵۵۱۱۱۵۳۷
یادگار ۶۶۱۷۹ ۳۳۱۷۶۹۵
سرگیجه ۶۶۱۷۸ ۳۳۱۷۶۸۹
پرواز ۶۶۱۷۷ ۳۳۱۷۶۹۰
نقاشی ۶۶۱۷۶۳۳۱۷۶۹۴
حال من ۶۶۱۷۵
فالش ۶۶۱۷۴۳۳۱۷۶۹۱
بازنده۶۶۱۷۳
بارون۶۶۱۷۲ ۳۳۱۷۶۸۸
برگرد۶۶۱۷۱۳۳۱۷۶۹۳
از این ساعت ۶۶۱۷۰
عاشقتم ۶۶۱۶۹ ۳۳۱۷۶۹۲
بغض۵۲۹۷۶ - ۵۲۹۷۷ ۲۲۱۲۱۱۲ - ۲۲۱۲۱۱۳
روزای دور از تو ۵۲۹۷۴ - ۵۲۹۷۵ ۵۵۱۸۱۱۱ - ۵۵۱۸۱۱۲
بگو من کجام ۵۲۹۷۱ - ۵۲۹۷۲ - ۵۲۹۷۳ ۲۲۱۲۱۱۱ - ۵۵۱۸۱۰۸ - ۵۵۱۸۱۰۹ - ۵۵۱۸۱۱۰
موج منفی ۳۶۶۶۲۵۵١۵٢٧۶ - ۵۵١۵٢۴۵
غریبونه ۳۶۶۶۱۵۵١۵٢۴٩
دل نشکن ۳۶۶۵۹ - ۳۶۶۶۰ ۵۵١۵٢۴٧ - ۵۵١۵٢۴٨
ازم بریدی ۳۶۶۵۸۵۵١۵٢۴۶
باتو۳۶۶۳۹
دلم تنگ شده ۳۶۶۳۸
فرصت از دست رفته ۳۶۶۳۶ - ۳۶۶۳۷
قسمت نبود ۳۶۶۳۵
حرف دلم ۳۶۵۵۳ ۵۵۱۴۷۰۰
دوست دارم (حذف شده توسط همراه اول) ۳۶۵۵۲ ۵۵۱۴۶۹۹ - ۵۵۱۴۶۹۹
دست عمو ۳۶۵۵۱۵۵۱۴۶۹۸
یه شاخه گل ۳۶۵۵۰ ۵۵١۴۶٩٧
دلم می خواست ۳۶۵۴۹۵۵۱۴۶۹۶
تنهام نذار ۳۶۵۴۸۵۵۱۴۶۹۵
خواب پریشون ۳۶۵۴۷ ۵۵۱۴۶۹۴
نقطه ضعف ۳۶۵۴۶ ۵۵۱۴۶۹۳
ساعت رفتن ۳۶۵۴۵۵۵۱۴۶۹۱
نارفیق۳۶۵۴۳ - ۳۶۵۴۴ ۵۵۱۴۶۸۹ - ۵۵۱۴۶۹۰
یاد من ۳۰۴۶۵۵۵١۴۶٩٢
عشق اول ۳۰۴۶۴۵۵۱۴۶۸۸
بارون ۶۶۱۷۲ ۳۳۱۷۶۸۸
چجوری میتونی ۸۹۶۵۱ - ۸۹۶۵۲ ۵۵۱۱۱۵۳۵ - ۵۵۱۱۱۵۳۶
یک شاخه گل ۵۵۱۴۶۹۷
دیوار ۲۵۶۲۱-۲۵۶۲۲-۲۵۶۲۳ ۳۳۱۱۳۹۹۷-۳۳۱۱۳۹۹۸
در به در ۲۵۶۱۸-۲۵۶۱۹-۲۵۶۲۰ ۳۳۱۱۳۱۲۷ - ۳۳۱۱۳۱۲۸ - ۳۳۱۱۳۱۲۹
نرو۲۹۳۶۰ - ۲۹۳۵۹ - ۲۹۳۵۸- ۳۳۱۱۴۴۲۹،۳۳۱۱۴۴۳۰،۳۳۱۱۴۴۳۱،۳۳۱۱۴۴۳۲
خلسه ۲۹۳۶۱ - ۲۹۳۶۲ - ۲۹۳۶۳ ۳۳۱۱۴۴۳۳،۳۳۱۱۴۴۳۴،۳۳۱۱۴۴۳۵
فرهاد ۴۲۸۶۶ - ۴۲۸۶۷ - ۴۲۸۶۸ ۳۳۱۱۴۵۵۹ - ۳۳۱۱۴۵۶۰ - ۳۳۱۱۴۵۶۱
من و تو ۴۲۸۶۳
درد۳۳۱۱۴۸۱۸ - ۳۳۱۱۴۸۱۹ - ۳۳۱۱۴۸۲۰
کم آوردم ۳۳۱۱۲۵۰۸ - ۳۳۱۱۲۵۰۹ - ۳۳۱۱۲۵۱۰ - ۳۳۱۱۲۵۱۱
ترکیبی از تمام آهنگ ها ۳۳۱۱۰۲۷۳

 

 

روش فعال سازی آهنگ پیشواز ایرانسل

پیامکی

بایستی عبارت FA را به شماره 7575 ارسال کنید.

USSD

کد دستوری #1*8*777* (به حروف: ستاره 777 ستاره 8 ستاره 1 مربع) را شماره گیری کنید.

اینترنتی

وارد این لینک شوید و در منوی آهنگ های من گزینه فعالسازی را انتخاب کنید.

 

 

روش فعال سازی آهنگ پیشواز همراه اول

پیامکی

ارسال کد پیشواز به شماره 8989

تلفن گویا

تماس با شماره 9990 از گوشی همراه و فشردن عدد 2 و 2 و 1 و 2 و 2 و 1 و وارد کردن کد پیشواز و کلید مربع

USSD

کد دستوری #کد آهنگ*221*10 (به حروف: ستاره 10 ستاره 221 ستاره کد آهنگ مربع)